U koos voor private leasing, maar na een paar maand zijn uw gewoontes veranderd: u rijdt veel meer (of minder) kilometers dan initieel voorzien in het contract. Wat kan u doen?

Elk private leasecontract moet expliciet de kilometervergoedingen vermelden die van toepassing zijn bij overschrijding of overschatting van de kilometerstand. Maar wees voorzichtig, want als u op 12 maand tijd de verwachte jaarkilometrage heeft verdubbeld, kan de leasemaatschappij deze vergoeding evenredig aanpassen. Bij PSA Finance werkt men exponentieel: hoe groter de overschrijding, hoe meer de prijs per kilometer stijgt. Hetzelfde principe wordt gehanteerd bij Ford via het Axus/ALD Automotive-matrixrooster.

 

Contractaanpassing

Het is daarom beter om uw contract te laten aanpassen door contact op te nemen per e-mail of telefoon. In geval van annulering dient de consument een aangetekende brief te sturen naar de leasemaatschappij, maar daar komen we verder op terug.

Voor de meeste van de leasemaatschappijen die we hebben bestudeerd mag de kilometerstand van de onderhandse huurovereenkomst niet hoger zijn dan 100.000 kilometer of 25.000 km/jaar. De gemiddelde looptijd is 4 jaar (48 maand), hoewel ze bij FCA Bank/Leasys kan oplopen tot maximaal 60 maand en 180.000 kilometer. Het contract kan op elk moment worden aangepast (tot 4 maand voor het eind bij PSA Finance), vaak tegen een administratieve vergoeding.

Opzeggen: meer bindende gevolgen

In ieder geval is het beter om uw contract aan te passen dan om het te beëindigen. Bij opzegging kan de vergoeding immers oplopen tot 50 procent van de resterende verschuldigde huurprijs. Dat tarief is bepaald door de gedragscode voor private leasing, opgesteld door Renta, de Belgische federatie van verhuurbedrijven.

Ter informatie: Daimler (Mercedes & smart) hanteert dit tarief, maar PSA Finance vraagt een vroegtijdige beëindigingsvergoeding ter waarde van een derde van de resterende verschuldigde huur, met een minimum van 4 maanden.