10 vragen over private lease

Wat is private lease ?

Een huurformule op lange termijn waarbij particulieren een nieuwe auto kunnen leasen voor een bepaalde duur en aantal kilometers. De huurder verbindt zich ertoe een vaste maandelijkse huur te betalen waarbij een reeks diensten inbegrepen zijn, maar hij is niet de eigenaar van de auto.

Private lease, voor wie?

De formule is uitsluitend bestemd voor particulieren. In principe kan elke houder van een rijbewijs een private lease krijgen. Opgelet, sommige leveranciers trekken de beginleeftijd voor een private lease op. Zelfstandigen kunnen dit contract niet onderschrijven in naam van hun firma, voor professioneel gebruik.

Welk type voertuig ?

Dat hangt ervan af. Bij sommige aanbiedingen heb je de vrije keuze inzake model, opties, kleur enzovoort. Andere aanbiedingen, de zogenaamde flashaanbiedingen, stellen een zeer specifiek model voor. Deze flashaanbiedingen zijn maar kort geldig, maar zijn vaak ultra-competitief. Ze worden vaak aangeboden via distributiekanalen voor het grote publiek (Carrefour, MediaMarkt, enz.).

Welke diensten zijn inbegrepen ?

Over het algemeen bevat het contract verzekering, onderhoud en herstellingen, banden, 24/7 bijstand, verkeersbelasting, btw en afschrijvingen. Brandstof is nooit inbegrepen. Zie ons artikel over dit onderwerp.

Voor hoelang, en welk aantal kilometers ?

De meerderheid van de contracten in private lease wordt afgesloten voor een duur tussen 3 en 5 jaar. Het aantal kilometers wordt op voorhand bepaald en zal in de meeste gevallen de 100.000 km over 5 jaar niet overschrijden.

Welke zijn de gebruikslimieten ?

Het voertuig mag worden gebruikt door familieleden of vrienden op voorwaarde dat zij een geldig rijbewijs hebben. De wagen mag ook worden gebruikt in het buitenland.

Wie stelt de private lease voor ?

De ‘Private Lease’ wordt voorgesteld door constructeurs of  leasingmaatschappijen, die eigenaar zijn van de voertuigen. De contracten die worden verkocht door de constructeur worden sowieso beheerd door een leasingmaatschappij.

Wat zijn de voorwaarden om privéleasing aan te vragen ?

De opening van een dossier wordt bepaald door een solvabiliteitscontrole op basis van de inkomsten en uitgaven. Ook wordt er een passend verzekeringsdocument gevraagd

Is het mogelijk om dit contract vroegtijdig op te zeggen ?

In de algemene regel is elk contract opzegbaar na een periode van 12 maanden. Er wordt wel sowieso een verbrekingsvergoeding gevraagd.

Wat is de bedenktijd ?

Indien de overeenkomst van private leasing van een voertuig met een consument op afstand tot stand komt, of buiten de verkoopruimten gesloten wordt, heeft de consument in principe een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de contractsluiting.