GfK, een van de wereldleiders op het gebied van marktstudies, voerde in 2020 een zeer interessant onderzoek naar leasing voor particulieren. Meer dan 1.000 mensen, al dan niet gebruikers van ‘private lease’, werden gepeild naar hun perceptie van deze nieuwe financieringsmethode. In een reeks artikelen die op geregelde tijdstippen op onze blog zullen worden gepost, gaan we de grote trends uit deze enquête exclusief bespreken.

Drivers (waarom wel) en Barriers (waarom niet)

In dit hoofdstuk maken we kennis met de elementen die potentiële klanten kan overtuigen of kan afschrikken om voor particulierenleasing te kiezen.

Uit de lange lijst van criteria die een stimulerende rol zouden kunnen spelen bij de keuze voor private lease, werden er 5 aangeduid door de respondenten van het onderzoek. Deze 5 elementen kwamen even vaak aan bod bij mensen die al aan private leasing doen, als bij potentiële gebruikers of respondenten die het helemaal niet overwegen:

  1. De aanbieder is betrouwbaar met een goede reputatie
  2. Geen extra kosten bij schade
  3. De wagen is betrouwbaar
  4. De wagen is veilig
  5. Geen verborgen kosten

De meest vermelde obstakels die door alle deelnemers werden aangegeven (klanten, geïnteresseerden of mensen die niet speciaal iets voor het systeem voelen):

  1. Angst voor verborgen kosten
  2. Duurder dan alternatieve oplossingen
  3. Hoge kosten bij vroegtijdige beëindiging van het contract
  4. Complexe procedure om een contract af te ronden
  5. Extra kosten in geval van schade

 

Deze resultaten komen uit de Private Lease monitor. Vorig jaar werd deze voor het eerst gelanceerd. Dit is een uitgebreide studie die u de laatste trends en inzichten geeft in de Private Lease Markt in België. De studie zal ook dit jaar opnieuw plaatsvinden, zo kunnen we de evolutie jaar na jaar met elkaar vergelijken. Download een gratis sample rapport op: https://www.gfk.com/gfk-private-lease-monitor