Eind vorig jaar hebben de beroepsverenigingen Renta en BVK (Beroepsvereniging van het Krediet) een gedragscode gepubliceerd met een aantal basisregels die door aanbieders van leasing voor particulieren moeten worden nageleefd. Deze gedragscode geldt voor de leden van de BVK en andere leasemaatschappijen aangesloten bij Renta die de gedragscode hebben onderschreven en is van toepassing op  nieuwe leasingovereenkomsten met particulieren, gesloten vanaf 1 oktober 2019.

Hier is de link waarmee u deze gedragscode in zijn geheel kunt bekijken: http://www.renta.be/nl/gedragscode-private-lease

U kunt de gedragscode ook in pdf-formaat verkrijgen via de volgende link: Gedragscode Private lease (final) .pdf