Wat is het ?

Een huurformule waarbij particulieren een nieuwe auto kunnen leasen voor een bepaalde duur en aantal kilometers. De huurder verbindt zich ertoe een vaste maandelijkse huur te betalen waarbij een reeks diensten inbegrepen zijn.

Voor wie is het ?

De formule is uitsluitend bestemd voor particulieren. In principe kan elke houder van een rijbewijs een ‘Private Lease’ krijgen. Opgelet, sommige leveranciers trekken de beginleeftijd voor een ‘Private Lease’ op. Zelfstandigen kunnen dit contract niet onderschrijven in naam van hun firma, voor professioneel gebruik.

Welk type voertuig ?

Dat hangt ervan af. Bij sommige aanbiedingen heb je de vrije keuze inzake model, opties, kleur enzovoort. Andere aanbiedingen, de zogenaamde flashaanbiedingen, stellen een zeer specifiek model voor. Deze flashaanbiedingen zijn maar kort geldig, maar zijn vaak ultra-competitief. Ze worden vaak aangeboden via distributiekanalen voor het grote publiek (Carrefour, MediaMarkt, enz.).

 

Welke diensten zijn inbegrepen ?

Over het algemeen bevat het contract verzekering, onderhoud en herstellingen, banden, 24/7 bijstand, verkeersbelasting, btw en afschrijvingen.

 

Voor hoelang, en welk aantal kilometers ?

De meerderheid van de contracten in ‘Private Lease’ wordt afgesloten voor een duur tussen 24 en 50 maanden. Het aantal kilometers wordt op voorhand bepaald en zal in de meeste gevallen de 100.000 km op 50 maanden niet overschrijden.

Welke zijn de gebruikslimieten ?

Het voertuig mag worden gebruikt door familieleden of vrienden op voorwaarde dat zij een geldig rijbewijs hebben. De wagen mag ook worden gebruikt in het buitenland.

 

Wie stelt de ‘Private Lease’ voor ?

De ‘Private Lease’ wordt voorgesteld door constructeurs of door bedrijven voor langetermijnverhuur, die eigenaar zijn van de voertuigen. De contracten die worden verkocht door de constructeur worden sowieso beheerd door bedrijven voor langetermijnverhuur.

 

Wat zijn de voorwaarden om dit aan te vragen ?

De opening van een dossier wordt bepaald door een solvabiliteitscontrole op basis van de inkomsten en uitgaven. Ook wordt er een passend verzekeringsdocument gevraagd

 

Is het mogelijk om dit contract vroegtijdig op te zeggen ?

In de algemene regel is elk contract opzegbaar na een periode van 12 maanden. Er wordt wel sowieso een verbrekingsvergoeding gevraagd.

 

Welke impact heeft dit op fiscaal niveau ?

Enkel de financieringshuur van een voertuig met aankoopoptie is onderworpen aan de wetgeving inzake consumentenkrediet. We verwijzen naar de artikelen VII.80 tot VII.82 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna ook afgekort als WER).

Financieringshuur van een voertuig zonder aankoopoptie (zoals het geval is met ‘Private Lease’) wordt als dusdanig niet geregeld. Door het ontbreken van een specifieke wetgeving valt deze formule dus buiten de wetgeving inzake consumentenkredieten.

We willen nog opmerken dat uit de reclames en de overeenkomsten duidelijk moet blijken dat er geen aankoopoptie is bij het einde van de huurperiode.

Bedenktijd van 14 dagen
In veel gevallen is het wel zo dat deze overeenkomsten ofwel op afstand tot stand komen (dus zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen tot en met de contractsluiting, en binnen het kader van een georganiseerd systeem van dienstverlening op afstand, zie artikel I.8,15° van het Wetboek van Economisch Recht), ofwel buiten de bedrijfsruimte (bijvoorbeeld in een grootwarenhuis indien samengewerkt wordt met een externe partner, zie de definitie van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst in artikel I.8.31° van het Wetboek van Economisch Recht).

Indien de overeenkomst van private leasing van een voertuig met een consument op afstand tot stand komt, of buiten de verkoopruimten gesloten wordt, moet rekening worden gehouden met specifieke informatieverplichtingen, en heeft de consument in principe een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de contractsluiting. We verwijzen naar de artikelen VI.45 tot VI.63 WER en VI.64 tot VI.74 WER).
Kijk uit… Een zelfstandige mag dit soort contacten niet onderschrijven in naam van zijn bedrijf, vermits ‘Private Lease’ alleen maar kan worden afgesloten in het kader van privéverplaatsingen.

 

Samengevat

 • Voordelen
  • All-in formule met een zeer precies budget.
  • Financieel interessante formule voor ‘kleine’ chauffeurs.
  • Eenvoudig en sereen.
  • Flexibele en gemakkelijk op te starten formule.
  • Geen enkele persoonlijke inbreng.
 • Nadelen
  • De interessantste aanbiedingen zijn zeer beperkt in tijd en weinig flexibel (een vastgelegd model en contract).
  • Formule is niet aangepast aan frequente chauffeurs.
  • Formule is vaak competitief in de kleine segmenten.
  • Opgelet voor herfacturaties (vroegtijdige opzegging, aanpassing contract (duur of km) / schade bij het einde van het contract).